Indkaldelse GF 2020

Grundejerforeningen

Langdyssen

Generalforsamling 2020


Grundejere indbydes til

Generalforsamling torsdag den 9.04.2020 kl. 16.00

Idrætscenter Jammerbugt

Spisesalen

Brøndumvej 14-16, 9690 Fjerritslev.


Forslag, der af medlemmer af grundejerforeningen, ønskes behandlet på general-

forsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.


DAGSORDEN:


1. Valg af dirigent


2. Bestyrelsens beretning


3. Aflæggelse af regnskab


4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

    Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 600,-


5. Rettidig indkomne forslag.


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt en suppleant

   På valg er: Henrik Hansen Jens Dalum og

                   suppleant Jarne Nielsen. 


7. Valg af revisor samt en suppleant.

   Forslag: Karl Aage Pedersen, Ove Jensen


8. Eventuelt  (under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning)Vel mødt

Bestyrelsen


Formand: Mogens Grønqvist

gronqvist@cdnet.dk


Se Grundejerforeningens hjemmeside

langdyssen.com


Der serveres kaffe med brød,

og der er en øl eller sodavand.

Copyright © All Rights Reserved