Indkaldelse til GF 2022.

Indkaldelse til Generalforsamling 2022Grundejere indbydes til

Generalforsamling torsdag den 14. april 2022 kl. 16.00

Idrætscenter Jammerbugt

Vandrehjemmet første sal

Brøndumvej 14-16, 9690 FjerritslevForslag, der af medlemmer af grundejerforeningen, ønskes behandlet på general-

forsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.


DAGSORDEN:


1. Valg af dirigent


2. Bestyrelsens beretning


3. Aflæggelse af regnskab


4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

    Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 600,-


5. Rettidig indkomne forslag.


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter 


   På valg er: Betty Mogensen og Henrik Hansen. (Henrik har solgt deres sommerhus og       modtager derfor ikke genvalg)

   Suppleant: Jens Dalum og Rasmus Pilgaard Nielsen


7. Valg af revisor samt en suppleant.

   Forslag: Karl Aage Pedersen, suppleant Ove Jensen


8. Indkomne forslag:

    Ideoplæg  v/ Kaj Jørgensen


9. Eventuelt  (under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning)Vel mødt

Bestyrelsen


Formand: Mogens Grønqvist

gronqvist@cdnet.dkDer serveres kaffe, øl og sodavand.