Oplag af grene på grundene er ikke tilladt

Oplag af afskårne grene, buske og kvas i skelbræmme frarådes kraftigt p.g.a. brandfare.