Opråb KLIP NU

OPRÅB: Klip nu.Kære Grundejere i Langdyssen.

Bestyrelsen har besluttet at lave et OPRÅB til jer på vores hjemmeside.

I ved, at alle grundejere er forpligtet til at klippe og beskære buske og træer

ud til stamveje og stikveje.

Vi opfordrer jer til at gå ud og se på træer og buske på jeres grund. Er der

noget der "går for langt ud", så vær rar at få det klippet væk. Der skal

være 3 meter vejbane, og 1 meter fri rabat på begge sider af vejen.

Der skal være god plads, så renovationsbiler, brandvæsen og andre kan

køre uhindret.

Der er nogle steder i vort område, hvor en beskæring er tiltrængt.

Nogle træer bliver efterhånden meget høje, og fældning eller

beskæring er nødvendig. Vi vil jo alle gerne have sol og luft til vores

sommerhuse. Er der træer på fællesarealer, der giver for meget skygge,

må I gerne rette henvendelse til bestyrelsen, og vi vil prøve at finde en

løsning sammen med jer.

Er der nogle træer på naboens grund, der generer jer og skygger meget,

opfordrer bestyrelsen jer til at snakke sammen med naboen, og se om

ikke I kan finde frem til en fornuftig løsning.

Se evt. under Nyheder, Klip og beskær her på vores hjemmeside.


Ved venlig hilsen

Bestyrelsen