Værd at vide

Postkasser:

Alle grundejere der har bebyggelse på deres grund, er ansvarlig for, at der er en postkasse med nummer på.

Er postkassen blevet ødelagt, er det den "ramte grundejer", der selv kan anmelde det til politiet, og indboforsikringen dækker.

En ny postkasse af samme fabrikat, kan købes på Brovst Blikvarefabrik.Snerydning:

Alle grundejere der lejer sit sommerhus ud, er pligtig til at vejen er ryddet for sne, når et lejemål starter og slutter. (Sol og Strand)

Det har for nogle kostet op mod 1.000 kr. årligt.

Vi har i vores Grundejerforening besluttet os for en solidarisk løsning, hvor alle betaler godt 100 kr årligt, og så er stamvejene ryddet for sne alle dage hele vinteren.