Dialog med HanHerred Motorklub

Efter bestyrelsens henvendelse til HanHerred Motorklub, på baggrund af et spørgsmål rejst på generalforsamlingen 2021, om evt. yderligere støjgener i fremtiden, har vi fået et fint svar, som vi synes alle skal have mulighed for at læse. Derfor lægger vi det på hjemmeside.