Lokalplan for området

Lokalplan for området

Byplanvedtægt nr. 6

Tag ved den sorte  bjælke i højre side af dokumentet og træk den ned for at se det hele. :-)